Het geslacht Lock

 

Lucq, Luc, Luck, Luk, Locq, Lock, Lok, Luijck, van der Luck, van der Luijck.

 

VII.1 Joris Arentsz Lock

Joris Arentsz Lock (Lok) was een zoon van Arij Jorisz Lock en van Crijntje Philipsdr Rodenburg. Zijn doop hebben we nergens vermeld gevonden. Misschien is hij te ’s-Gravenzande geboren. In het archief van de Hervormde Gemeente aldaar vinden we in nr 24 "Boek der Ledematen" vermeld: "Joris Arijsz Lok 1743 vertr. na de Lier" en over het sluiten van zijn huwelijk vinden we in het Naaldwijkse doopboek nr 9 medegedeeld: "getr 1746 Den 20 nov Joris Adriaensz Lok J M gewoont hebbende in het Zandambacht Geertruij van Duijn J D geboren in De Lier". Hier leerde hij waarschijnlijk zijn toekomstige vrouw kennen: Geertruij van Duin. Hij trouwde met haar op 20 november 1746. Vier dagen daarna werd aan het jeugdige echtpaar honderd gulden huwelijksgift uitgekeerd uit het "Fonds Clara Jansdr van Sparwoude". Over deze uitkering vinden we vermeld:
Clara Jansdr van Sparwoude:
Magdaleentje Cornelisdr, getr. met Lambregt Stuling:
Jan Lambregtse Stuling:
Theunis Jansz Stuling:
Maria Theunisdr Stuling, getr. met Claes Jacobsz van Duijn:
Jacob Claesz van Duijn, getr. met Neeltje Gerrits de Bruin, 15 mei 1716, f 100.
Geertruijd Jacobsdr van Duin, getr. 20. 11. 1746 met Joris Arentsz Lok, 25 november 1746 f 100.
Alle wettige nakomelingen van dit laatste echtpaar, evenals andere getrouwde nakomelingen van Magdaleentje Cornelisdr, hadden bij huwelijk recht op een uitkering en ontvingen deze tot ongeveer 1923 toen het gehele fonds bij wet werd gelikwideerd.
Joris Arents Lock werd op 20 december 1790 te Naaldwijk begraven. Zijn vrouw overleefde hem 5 jaar. Ze werd op 6 maart 1795 in de kerk te Stompwijk begraven in graf no 90: Geertruij van Duijn, wed. van Joris Lok. De laatste jaren van haar leven zal zij doorgebracht hebben ten huize van haar dochter Neeltje, die getrouwd was met Meinardus de Wit, woonachtig te Leidschendam-Stompwijk.
Op 30 juni 1747, toen ze een maand of acht getrouwd waren en hun eerste kind op komst was, compareerden man en vrouw voor schepenen en maakten een testamentaire beschikking, waarbij zij vaststelden, dat de langstlevende universeel erfgenaam van de eerststervende zou zijn. Zou er een kind of zouden er kinderen zijn uit dit huwelijk, dan diende of dienden deze onderhouden te worden tot de leeftijd van 25 jaar of eerder huwelijk of tot eerder eigen bestaan. Eventuele voogden zouden zijn: "van sijn Testateurs zijde Sijnen Broeder Crijn Ariensz Lok" en "van haar Testatrices zijde haaren Broeder Claas van Duijn" (178). Toen een van de broers van zijn vrouw kinderloos kwam te overlijden, erfden de 5 broers en zusters van de overledene de halve nalatenschap. Schepenen van Naaldwijk stelden daartoe officiëel vast: "heden den 13 Februari 1782 compareerden Jan van Duijn, metselaar, Jacob van Duijn, de oude, vlasser, Joris Lock, medevlasser, als in huwelijk hebbende’ Geertruij van Duijn en Pieter Kuijvenhoven, Tuinder, als in huwelijk hebbende Maria van Duijn, alle wonende alhier in kwaliteit als benevens hunne Broeder en Schoonbroeder Claas van Duijn timmerman te Honsholredijk, erfgenamen van wijlen overleden broeder Gerrit van Duijn, ieder 1/5 van de helft (179).

Uit de doopboeken van Naaldwijk en uit het archief Clara Zansdr van Sparwoude vernemen we over hun kinderen het volgende:

1

Arij Jorisz Lock, geboren en gedoopt te Naaldwijk, respectievelijk op 3 september 1747 en 29 mei 1748.

2

Jacob Jorisz Lock, geboren en gedoopt te Naaldwijk, respectievelijk op 3 januari 1749 en 5 januari 1749, gestorven te Naaldwijk op 10 juni 1813, getrouwd in De Lier op 23 april 1780 met zijn achternicht Johanna Leendertsdr van de Gevel. Deze laatste werd te Naaldwijk begraven op 14 februari 1806, oud 53 jaar.

3

Arij Jorisz Lock, geboren en gedoopt te Naaldwijk, respectievelijk op 13 december 1750 en 15 mei 1751.

4

Neeltje Jorisdr Lock, geboren 16 december 1751, getrouwd aan de Leidschendam op 24 augustus 1777 met Meinardus de Wit. Hun kinderen werden te Stompwijk gedoopt:
1. Gerardus de Wit, gedoopt 12 juli 1778.
2. Geertrui de Wit, gedoopt 26 september 1779, getuige Geertrui van Duin.
3. Geertrui de Wit, gedoopt 29 september 1781, de meter Geertrui van Duin.
4. Maria de Wit, gedoopt 24 februari 1784.
5. Joris de Wit, gedoopt 27 augustus 1786, de getuigen Jacob Lok en Anna van der Gevel, begraven 24 augustus 1791, oud 5 jaar, drenkeling.
6. Een dood geboren kind, begraven op 2 april 1788.
7. Geertrui de Wit, geboren 15 oktober 1790, gedoopt 17 oktober 1790. De Peet is Geertrui van Duin.
8. Cornelia de Wit, geboren 1 februari 1792, gedoopt 5 februari 1792, begraven 1797.
9. Jacob de Wit, geboren 4 augustus 1796. Doopgetuigen Jacob van Duin en Maria van Hees.

5

Krijntje Jorisdr Lock, geboren 25 maart 1753, getrouwd maart 1783 met Theodorus Thoma.
Kinderen:
Gedoopt "9 juni 1782 Jannetje onegt kind van Doris Thoma en Krijna Lock".
11 december 1785 Geertrui dood, vader Theodorus Thoma, moeder Krijntje, peet Neeltje Lok.

6

Arij Jorisz Lock, geboren 3 februari 1756, getrouwd te ’ s-Gravenzande op 21 november 1784 met Ariaantje Huisman.

7

Claas Jorisz Lock, geboren 18 oktober 1758, getrouwd te Maassluis 12 mei 1788 met Jannetje de Bruin. In tweede huwelijk trouwde hij met Cornelia Jansdr de Bruin.

8

Krijn Jorisz Lock, geboren 21 november 1759, getrouwd te ’ s-Gravenzande de 19 november 1786 met Trijntje Jansdr Hoogstraten.

Home