Het geslacht Lock

 

Lucq, Luc, Luck, Luk, Locq, Lock, Lok, Luijck, van der Luck, van der Luijck.

 

VI.1 Arij Jorisse Lock

Arij Jorisse Lock werd op 7 februari 1672 te De Lier gedoopt als zoon van Joris Lourisz Luck en van Trijntje Heijndericks van Eijkhout. Hij trouwde in zijn geboorteplaats op 28 oktober 1708 met Crijntje Philipsdr Rodenburg.
Deze laatste werd op 15 juni 1687 te De Lier gedoopt als kind van Philips IJsbrands Rodenburg en van Annetje Crijnen Patijn. Ze is haast 42 jaar weduwe geweest. Door een droevig ongeval kwam haar man om het leven. In het "Register der dooden ende het beluiden van dien" te De Lier vinden we hierover een simpele mededeling: "1729 Den 12 Dec is in 3e Graf van No 12 begraven Arij Jorise Lok die buijten de Lier op de Par.kade is verongelukt. eens beluijt. 0. 12. 0".
Het gezin Lock-Rodenburg was onbemiddeld: op 14 maart 1721 vroeg en verkreeg Arij Jorise Lok een briefje pro deo voor de begrafenis van zijn schoonvader Philips IJsbrands Rodenburg. Drie guldens, tarief laagste klasse, was dus kennelijk nog te veel voor de familie Rodenburg-Lock (166).

De kinderen van Arij Jorise Lock en Crijntje Philips Rodenburg waren:

1

Susanna, gedoopt te De Lier op 9 november 1710, trouwde te De Lier op 13. September 1739 met Filippus Nieuwland j. m. van Naaldwijk. Zij werd vermeld als "Susanna Lock J D onder de Parochie van de Lier". Op 22-jarige leeftijd legde ze in de Grote Kerk aldaar haar geloofsbelijdenis af. Daarover lezen we: "25 maart 1732 belijdenis gedaan Susanna Ariens Lok". 

2

Philips, gedoopt te De Lier op 1 maart 1715 ("Soon van Arij Joorisse en van Crijntje Philipsdr, getuige Annetje van der Smient"). Dit kind stierf op jeugdige leeftijd. 

3

Joris Arens Lok. Deze trouwde te De Lier op 20 november 1746 met Geertruij Jacobsdr van Duijn. 

4

Annetje J D onder De Lier. Ze is tweemaal getrouwd geweest. De eerste maal op 4 maart 1742 trouwde ze met Jan Philips Nieuwland. Op 21 december 1766 trouwde ze voor de tweede maal en wel met Willem Steenks, weduwe van Maria van Dam. Annetje Lock werd te Naaldwijk begraven op 16 september 1786, haar tweede man, Willem Steenks, op 15 januari 1788. 

5

Neeltje Ariens Lok, begraven te Naaldwijk op 12 december 1780, trouwde op 3 mei 1744 met Leendert Willemsz Vlaardingerbroek, "laast gewoont hebbende te Honsholredijk" ("met attestatie na Naaldwijk 3 januari 1740"). Hun kinderen, te Naaldwijk gedoopt, waren: Willemijntje, Arij, Geertruij, Willem, Krijn en Cornelis.

6

Philips Ariens Lock, op 5 juli 1722 te De Lier gedoopt, trouwde aldaar op 18 mei 1750 met Elisabeth Adams van Dijk.

7

Crijntje, gedoopt te De Lier op 8 juli 1725. 

8

Krijn Ariens Lok, op 8 juni 1751 te Naaldwijk begraven, trouwde tweemaal. De eerste maal op 6 november 1741 met Sara Westerlee. De tweede maal op 24 augustus 1749 met Neeltje Cornelisdr van Rijn. 

Home