Het geslacht Lock

 

Lucq, Luc, Luck, Luk, Locq, Lock, Lok, Luijck, van der Luck, van der Luijck.

 

V.1 Joris Lourisz Luck

Van het echtpaar Louris Adriaensz Lucq en Susanna Barents de Castro kennen we de zeven zonen Adriaen, Barent, Pieter, Joris, Jan, Jochem en Abraham. Het is alleen van nummer vier, van Joris Lourisz Lucq, van wie we het nageslacht kunnen volgen. Van de andere zes niet. Pieter en Jochem lieten in de dienst van de O.I.C. vroegtijdig het leven. Barent ging op 26-jarige leeftijd met kerkelijke attestatie zijn geboortedorp verlaten en verdween daarmee uit onze gezichtskring. Van de lotgevallen van Adriaen, Jan en Abraham weten we volstrekt niets.
Joris Lourisz Lucq, die op 4 mei 1636 te Naaldwijk gedoopt werd, woonde nog in 1666 (153) in zijn geboorteplaats en bleef lang ongetrouwd. Hij verhuisde naar De Lier en trouwde daar op 10 mei 1671. Hij was toen 35 jaar. Over zijn huwelijkssluiting vinden we vermeld, dat Joris Louwers, Joris Louwerse Luck, Luk, Lock J M van Naaldwijk op 19 april 1671 te De Lier in ondertrouw ging met Trijntje Heijndericks van der Eijk, Van Eijkhout, Deijkhout. Het huwelijk werd te De Lier voltrokken op 10 mei 1671, "beijde wonende in De Lier".

De kinderen van Joris Lourisz Lucq en Trijntje Heijndericks van der Eijk waren de volgende:

1

Arij Jorisse Lock, gedoopt te De Lier 7 februari 1672, getuige Engeltje Pieters Maagdenburg.

2

Susanna Lock, gedoopt te De Lier 25 juli 1673, getuige Maartje Willems. Deze Susanna Joris Locq, Susannetje Joris Lok, Locq, Lock, trouwde te De Lier op 30 oktober 1695 met Joris Cornelisz Oosterlee. Hun huwelijk duurde meer dan een halve eeuw. De man werd te De Lier begraven op 26 juni 1748. De vrouw een half jaar daarna, op 23 december 1748. Ze hadden de volgende kinderen: Cornelis, Joris, Jacob, Claartje, Hendrik, Hubregt, Hubregt, Arij, Pieter, Trijntje, Lijsbet, 11 stuks bij elkaar.

3

Abraham Jorisz Lock, gedoopt te De Lier 3 maart 1677, "soon van Joris Louwers Lock en Trijntje Henrics".

Joris Lock, gedoopt te De Lier 24 oktober 1683.

Home